Pomiar natężenia światła

19 lipca 2023

Światło jest bardzo ważne dla naszego samopoczucia i zdrowia. Ma ogromy wpływ na nastrój, emocje oraz umysł. Oświetleniu w budynkach stawia się obecnie dwa podstawowe wymagania, a mianowicie spełnienie warunków komfortu świetlnego oraz oszczędność energii. Spełnienie tych wymagań zależy w dużym stopniu od wykorzystania światła dziennego oraz zastosowanego oświetlenia.

 

W warunkach niedostatecznego dopływu światła lub w przypadku całkowitego braku światła naturalnego koniecznością jest zastosowanie sztucznego oświetlenia. W związku z tym pojawia się również konieczność kontroli parametrów, natężenia oświetlenia za pomocą luksomierza. Przeprowadzanie tego rodzaju pomiarów,  jest efektem wynikającym z regulacji prawnych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązuje pracodawców do przeprowadzania pomiarów i oceny parametrów jakości oświetlenia w środowisku pracy.

Podstawową wielkością podlegającą ocenie jest natężenie oświetlenia elektrycznego, którego pomiary wykonuje się za pomocą luksomierza inaczej nazywanego fotometrem. Pomiary natężenia oświetlenia wyrażane są w luksach (lx). Pożądana wartość natężenia światła zależna jest od rodzaju pomieszczeń oraz ich przeznaczenia względem wykonywanej w nich pracy. Dla prac precyzyjnych, biurowych bądź montażowych wartość pomiarów powinna wynosić 500 lx, natomiast dla hal magazynowych natężenie oświetlenia zalecane jest w przedziale 100 lx do 200lx.

 

Należy  pamiętać, iż przystępując do pomiarów  powinniśmy wykonać audyt oświetlenia pod względem typu źródeł światła, ich ilości czy stopnia zabrudzenia, oraz pamiętać o tym że źródło światła powinno zostać włączone przynajmniej 30 min przed rozpoczęciem pomiarów. Aby pomiary były wiarygodne zaleca się również wykonać badanie w takich momentach gdy możemy całkowicie wyeliminować obecność światła dziennego - wieczorem lub w nocy. Osoba która wykonuje prace pomiarową powinna pamiętać, aby ubrać ciemny strój, ze względów zminimalizowania zjawiska odbicia światła. Warto zwrócić uwagę, że na wyniki natężenia światła, wpływ ma również kolor z jakiego zostały wykonane ściany czy meble oraz współczynnik odbicia światła. Gdy podczas badania nie jest nam znany współczynnik odbicia powierzchni, powinniśmy go wyznaczyć w badanym pomieszczeniu . Używany do pomiarów miernik powinien posiadać aktualne świadectwo wzorcowania, które potwierdzi sprawność urządzenia. Badanie jasności oświetlenia przeprowadza się w punkcie bezpośredniego wykonywania pracy oraz w jego otoczeniu. Podczas wykonywania badania powinniśmy zebrać informacje o natężeniu światła we wszystkich punktach siatki pomiarowej, która powinna być opisana w protokole pomiarowym. Częstotliwość wykonywania badań natężenia światła na stanowiskach pracy zalecana jest co 2 lata lub za każdym razem, gdy zmieniane jest przeznaczenie danego pomieszczenia pod inny rodzaj wykonywanej pracy.

 

Opisane badanie sprawdza poprawne działanie oświetlenia oraz wskazuje moment w którym powinniśmy dokonać wymiany istniejącego oświetlenia na nowe technologie LED. Ulepszenie oświetlenia dla lepszych efektów minimalizowania kosztów energetycznych oraz polepszenia wydajności i komfortu pracy pracowników jest priorytetem coraz większej liczby przedsiębiorstw. 

 

<< WRÓĆ

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Usługi oświetleniowe

Usługi fotowoltaika

Audyt energetyczny

Białe certyfikaty

Serwis oświetlenia

Utylizacja elektrośmieci

Copyright © 2023 trimad.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone

TRIMAD.PL Sp. z o.o

ul. Sulejowska 40A

97-300 Piotrków Tryb.

 

tel. +48 663 898 112

 

NIP:      5272617740

KRS:   0000343524

REGON:  142129548

BDO:    000536264

 

FIRMA TRIMAD

 

O nas

Kariera

Współpraca

 

 

BEZPŁATNY AUDYT